Excelsior

Ohjelmahintaan sisältyy aina yrityskohtainen ohjaus ja konsultointi. Excelsior sovitetaan vastaamaan kunkin yrityksen erityistarpeita ja samalla varmistetaan, että yritys pääsee välittömästi hyödyntämään Excelsior ohjelman eri osa-alueita ja ohjelma tulee heti tukemaan yritysjohtoa toiminnan ohjaamisessa

Yritysjohdon raportointijärjestelmä

Excelisor on yritysjohdon raportointiohjelma, jolla yritysjohto voi itse helposti ja tehokkaasti ennakoida yrityksen kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta tulevina kuukausina ja vuosina.

Budjetointi

Ohjelmisto on työkalu selkeiden budjetti- ja ennuste- raporttien laadintaan kuukausittain ja tilivuosittain. Tulos-, tase- ja rahoituslaskelmat, sekä esim. kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiueden tunnusluvut ovat helposti seurattavissa ja ennustettavissa ohjelman avulla.

Ennusteet

Juokseva tulosennuste näyttää toteutuneen tuloksen kuukausittain ja budjetoidusta luvuista ennusteeksi muutetun kuukausittaisen tuloslaskelman. Rahoitusennuste kertoo miten tulorahoitus riittää toiminnan rahoittamiseen eli käyttöpääomaan, investointeihin ja pääoman lyhennyksiin.

Raportit

Excelsior näyttää yrityksen tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman erien kuukausittaisen kehityksen myös graafisena. Raporteista on myös helposti koottavissa konsernikohtaiset yhteenvetoraportit.