Käyttöalueita

Monipuolinen työkalu

 • Pk-yrityksen koko toiminnan budjetointi ja tavoitteiden asettelu simuloimalla
 • Juokseva ennusteohjelma kuukausittain toteutuneiden lukujen pohjalta
 • Myynnin kriittinen piste, simulointi millä myynnillä haluttu tulos ja päinvastoin
 • Kannattavuus, rahoitus ja vakavaraisuus, perustamislaskelmat
 • Tilinpäätösanalyysit - tulos- ja taseanalyysi, joka laskee kaikki tärkeimmät tunnusluvut
 • Investoinnit - investointien kannattavuuslaskelmat
 • Hinnoittelu - tuotekohtaiset kalkyylit
 • Alennusten vaikutus katteeseen ja tulokseen

Juoksevat ennusteet ja budjetti- ja vuosivertailu

Excelsior on yrityksen kokonaisvaltainen hallinta-ohjelma:

 • Myyntibudjetti
 • Kulubudjetti
 • Budjetin seuranta
 • Myynnin seuranta
 • Kassaennuste
 • Lainojen seuranta
 • Investoinnit ja käyttöomaisuuden poistot
 • Graafiset kuvat

Kannattavuus

Excelsior laskee juoksevasti kuukausittain muun muassa

 • Sijoitetun pääoman tuoton
 • Oman pääoman tuoton
 • Kokonaispääoman tuoton
Pääoman tuotot on nähtävissä sekä budjettia laadittaessa, että juoksevasti ennusteessa kuukausi- javuositasolla.


Vakavaraisuus

Excelsiorilla voi simuloida yrityksen vakavaraisuuteen vaikuttavilla erillä: 

 • Yrityksen kannattavuutta
 • Yrityksen investointeja
 • Käyttöpääoman tarvetta
 • Vieraan pääoman määrää ja lainan lyhennyksiä
 • Yrityksen maksamia osinkoja
 • Yrityksen maksamia veroja

Maksuvalmius ja rahoitusennusteet

 • Rahoitusennuste kuukausittain
 • Ohjelman kaikki osat on liitetty toisiinsa, jolloin yhteen laskelmaan tehty muutos vaikuttaa välittömästi kaikkiin muihin.