Tulevaisuus

Tulosennusteet


Juokseva tulosennuste näyttää toteutuneen tuloksen kuukausittain ja budjetoidusta luvuista ennusteeksi muutetun kuukausittaisen tuloslaskelman. Laskelma näyttää tulosennusteen sekä lukuina, prosenttiosuuksina liikevaihdosta ja edelliseen vuoteen ja budjettiin verrattuna.

Tulos-, tase- ja rahoitusennusteet vertailutietoineen ovat myös graafisena esityksenä. Myynnin kriittisen tason näyttävä taulukko osoittaa paljonko toteutunut ja ennustemyynti eroaa kunakin kuukautena kriittisestä myynnin tasosta.

 

Rahoitusennusteet

Rahoitusennuste kertoo miten tulorahoitus riittää toiminnan rahoittamiseen eli käyttöpääomaan, investointeihin ja pääoman lyhennyksiin. Rahoituslaskelma näyttää myös kuukausittain mistä raha on tullut ja mihin se on käytetty.

Ohjelma näyttää paljonko ja missä kuussa tai minä vuonna yrityksen kassavirta jää miinukselle.

Rahoituksen suunnittelu on helppoa ja selkeää. Ei-toivotut negatiiviset luvut näkyvät  punaisina ja erottuvat selkeästi.

Ohjelmalla on helppo simuloida tuottoja ja kuluja, investointeja ja lainanlyhennyksiä tai uusia luottoja niin, että haluttu tulos saadaan.

Tulos-, tase- ja rahoitusennusteissa kassan vaje tai muu ei- tyydyttävä tilanne ohjaa tutkimaan muita toimintavaihtoehtoja.

Tulojen tai menojen muutos näkyy ennusteessa heti vastaavana muutoksena kuukausittaisissa tulos-, tase- ja rahoitusennusteissa.